*** Peps Hospagina - Vurslaag ***


Algemin
In ut zkuhos

Vurslaag

Kikskes
Ruige pletjes
Gekke filmkes
Domme spellekes
Ok heer fff kike
Melen
  Oonderaan beginnen beej dag -9

Dag 3657 (30-10-10)
D'n daag vaan s fisje. Ik 10 joar, Dunya die beej s is kome wone en gewon umdaat weej 't hil fijn met elkaar hebbe en daat nog hil lang wille blive hebbe.

Ut waas fff druk met alle veurbereidingen vur 't fisje, maar gelukkig hebbe weej un paar lve meense um s hin die s gr en good helpe. En daan is ut drie oor, de irste gaste komen, al snel stromt de zaal vaan s blokhut vl. D'r is unne leuke clown, Clown Pascalino, die vur waat entertainment zrgt vur de jongste onder s (en wat aldere).

Rond de klok vaan vif oor sprook ik s gaste fff toe. Vurraal um ze te bedanke vr hun betrokkenheid beej min/s leave. Ut waas erg fijn um iederin zo beej elkaar te zeen.
Ik haaj un filmke gemkt met foto's van de laatste 10 joar, daat woj ik iederin fff loate zeen. Hedde 't gemist of wilde 't nog 'n kir zeen, bekik ut da heeronder...

 

Daat waas tot afgelope weak.
Vaan 26 oktoeber hebbe we k 'n filmke gemakt. k daat woije weej de meense neet onthoaje. Daat is heeronder te bekike...

Ut werd/waas nog un schn fisje.
Bedankt vr jullie betrokkenheid!

Foto's vaan 26 oktoeber kunde bekike via mijnalbum.nl
Foto's vaan 30 oktoeber kunde bekike via mijnalbum.nl
(Met dank aan Leon Colbers)
 

Dag 3651 (26-10-10)
10 joar.
Jippie, ik bin jrrig. En daat zal ik viere ok.
Ut is alwr 10 joar geleeje. Waat vluugt d'n tid. Ik kn 't meej nog herrinnere s d'n daag va gistere. Ut fotoalbum d'r maar is beej gepakt. Toch wl wer fff schrikke. Ik zoog d'r rond alt op neej 2000/2001 neet echt lekker ot. Ma ja, daat leet achter os. Veurot kike. Zoaterdaag goan we flink viere met 'n grot fist vur familie, vriende en bekende die belangrik vur meej zin gewes de laatste 10 joar.

We zin druk bezig met de veurbereidingen vur zoaterdaag. Tussendoor ontvange weej nog gewon waat vurjurdaagsgasten, zoals s mam, ozze Peet en s Nell. Gezellig en leuk daat die altid fff kome. We zin ok nog met 'n verrassing bezig. Ma ja, daat goj ik natuurlik heer neet schrive, want anders is 't gn verrassing mir. Daat huurde/zidde d'n 30e wal.
Tot daan.
 

Dag 3615 (18-09-10)
Bijna 10 joar.
Unne grote sprong in d’n tid. Het is nouw bijna tien joar geleeje daat ik neej bienmerg kreeg. Een moeij moment um wer is trug te kike, maar ok um un fisje aan te kondige.
Want as ge “10” wurd…

Maar irst fff terug in d’n tid. Noa ’t verlees vaan ozze pap in 2006 ging ’t leave ok wer “gewon” verder. We ware in daat joar dus al bezig os aan te biede als pleegelders vur kiender die daat hrd kunne gebroke. Un klein megje van 3 joar met unne grote bos krullend hoar en un brilleke zocht pleegelders als os. Zeej zocht een rustig pleeggezin woa zeej in wiekend in de moand kos kome logeren. Ur pleeggezin in Belfeld, woa zeej wonde met d’r aldere broor en zus, zuj heermeij enigszins ontlast wrre vaan een druk hoshalde. En heermeij zuije zee jok wat mir tid en aandacht aan hun eige kinder kunne geave. Dit is un constructie die duk wuurd toegepast in de pleegzurg.

Noa een korte kennismaking met Dunya en de rest vaan daat pleeggezin op 31 oktober 2006 ware weej ok verkoch. Waat un scheetje. Vanaf dat moment stond os leave dus ok un bitje in het teke vaan Dunya. Maar daat bitje werd al snel un bitje mir. Het ging neet allemoal aeve soepeltjes met eur in daar pleeggezin en we werde gevroagd twi kir per moand Dunya te loate logeren in de wiekenden en de vakansies. Doa koste weej natuurlik gen nea tge zegge. Met daat scheetje beej os ging ’t namelik altid good en ze begos er ok al aardig beej te hure, beej os.

D’n tid verstreek. Het pleeggezin vaan Dunya ging verhoze vaan Belfeld noar Horn. Zeej ginge doa wone in een gezinshos van Rubicon, de pleegzorgorganisatie. Dit beteikende wel daat er neave de twi eige kiender en de drie pleegkiender (Lindsey, Noah en Dunya) er nog is twi pleegkiender (pubers) beej kwoame wone. Het werd ’n nog grutter hoshalde en Dunya haij doa as jongste van het hoes erg veul moijte meij. De aandacht vaan de pleegelders mos verdeild wrre ovver zeuve kiender en daat kwaam neet ten goije van Dunya. Dunya werd heerdoor nog waat opstandiger in hoes en op un gegaeve moment in 2008 ging ’t neet mir. Dunya mos verhoze noar een behandelgroep op het terrein van Rubicon, enkele huus verderop.

Weej bleve de weekendopvang vur Dunya handhave al din tid. Dunya haaj en deej ut “altid” good beej os, dus wurrum zujje weej stoppe. Maar Dunya probeerde os natuurlik ok wal is ot. Hoe wit kos ze beej os goan. De grens werd ur altid good dudelik gemakt doar os. In kir is ze doa ovverhin gegoan, ma sindsdien is ’t nog dudelikker gewoare. Het is nouw gewon un lekker kind. Dunya ht grote spronge veurrot gemkt en Dunya waas toe aan unne volgende stap, volges os. Dit hebbe weej daan ok in november 2009 aangegeave beej Rubicon en Dunya’s voogt. Zeej ginge heer meij aan de slaag. Onderzoekjes noar, met name eur gedraag vonge plaats en daat ging nog wal unne tid deure, daat haaje ze os beloft.

Noa de zomer van 2010 zuij d’r mir bekend zin oaver de toekomst van Dunya. Zuij zeej toch nog in un wongroep motte blive wone de komende tid of zuij Dunya het aankunne um ’t wer is in un pleeggezin te probere. As daat laatste ut geval zuij zien, daan haaje weej os doavur al is irder un kir aangeboaje. Want wurrum zuij zeej ok urges anders noa toe verhoze as weej d’r ok wal in hos kunne en wille hebben….

De zomervakansie waas verbeej en Dunya vroog al metin of ze ’t al wiste. Ho, ho megje, z snel git daat ok wer ni in de zurg. Nog hiel efkus wachte. Nog in iemand mot eur handteikening d’r nog oonder zette…

Het waas moandagoavond 13 september. D’n telefoon ging. Debby, de personlik begeleidster belt is op. Het is bekend. Dunya mog beej jullie kome wone! Waat un leuk berichje. Afgesproake werd um ’t deensdaagmiddaag noa scholtid same teage Dunya te goan zegge. Daat haaje weej Dunya al un kir irder belofd. De dame in kwestie vulde aan ur water daat d’r waat ging gebeure en waas errug onrustig din daag. Ze haaj gevrogt aan Debby of “ze” ut al wiste. En aangezeen d’r ni geloage wuurd teage de kiender haaj Debbie gezag “joa”. “Oh”, zei Dunya, “en ken ik ze dan?” Debby: “joa”. Dunya wis voldoende, haaj unne big smile, werd rustig en sleep as un ruuske din nach.

Dunya waar zeker vaan d’r zaak. Deensdaagmerge op schol het ze ’t teage iderin in de klas verteld daat ze beej Marco en Marion zuij goan wone. Genne bluf, maar ze wis ’t zeker. De juf haaj d’r behuurlik waat tid aan besteed in de klas. Het waas gewon en feit, vur Dunya. Ze haaj al eur bekende meense is op un reejke gezatte en is goan strepe. Uiteraard bleeve weej dan oaver. Di middaag kwoame weej dus aan in Horn. Dunya noa os toe met unnen big smile, “ik weet het al”. Nou, daat is ni leuk, want weej woije eur doa eigelik meij verrasse. Ma ja, eur geluk kos ni op, natuurlik. Toen we ut eur ginge vertelle reageerde ze daan ok ni verbaasd. Ze was erg bli. Eindelik wis ok zeej woa zeej zuij gon wone. Afsproake werd um in de Herfstvakansie vaan 2010 te goan verhoze. Zo kaan ze fatsoenlijk “afscheid” neme van de kiendjes in d’r klas en kan ze d’r al een bietje aan goan wenne daat ze doa weg giet. Ma eigelik giet ze ni gans weg doa. Afgesproake is, daat zeej vanaf de Herfstvakansie beej os keumt wone en twi wiekende in de moand git logeren in Horn, in de groep. Op die manier kaan zeej eur broor en zus nog regelmoatig blive zeen (hiel belangrik), kan ze nog “gemonitord” wrre dor Rubicon en krige wee jok waat rust aangeboaje. Un goije constructie, dochte weej zo.

Ma daan, da mot er vanalles in in kir geregeld wrre. Vaan schol, tot dokters, tandarts, zwemles en de inschriving beej gemeante. En waat dochte vaan ’t inlichte vaan os familie, vriende en bekende. Doa haaje weej al wal een plannetje vur. Weej woije toch al un fist goan geave umdaat ik “10 joar” goaj wrre (hoap ik), en daan viere we ok daat Dunya beej os keumt wone. We make d’r gewon un kei leuk en grot “kienderfisje” vaan en wal op zoaterdaag 30 oktoeber in Blokhut s Thos vaan Jong Nederland America (de plts woar Marion en ik elkaar vur ut irst ontmot hebbe en de verieniging woa weej os hrtje hebbe ligge). Un fist vur iederin die beej meij/os betrokke is gewes al die joare en woar weej unne fijne band meij hebbe.

De otnudiging vur daat fisje zuije weej roond goan brenge en op goan steure noa iederin, daan zuij iederin ut wal wite. Trouwes, d’n tamtam in America werkt ok nog altid perfect, dus daat keumt wal good. Beej deze is dus iederin otgenudigd um d’n 30e vanaf 15.00 oor te komen noa Blokhut s Thos in America . Daan make we d’r un geweldig leuk, verrassend, gezellig en kei ruig fisje va…

En daan nog mien gezondheid. Ja, waat is doa nog oaver te vertelle. Ik mog nik klage. Ik veul meej op zich bes good. Min longe blive un zwakke plek, maar met de medisiene die ik nou heb heb ik daat redelik good onder controle. Ik blif ok nog altid las hoaje vaan vermuujdheid. Tomme, waat is daat vervlend. Is toch iets woar ik meij mot lire leave. Ht zei zo. En daan mien knhk, daat blieft un vurhaal prt. Di hebbe toch ok wal unne optater gehad. In 22 fibruwari 2006 woar ik al geopereerd aan miene rechter schouwer. Op 9 november vaan daat joar woar miene linker schouwer aan de beurt. Un sortgelike operatie, ma heer ging ’t herstel un stuk beater va. Pfuw, ik kos wr snel genog goan sporte, vollieje. Een heerlijk spelleke en ik speulde in un gezellig tim, woameij in 2005 al is kampioen woar gewoare. Maar het noodlot sloog toe. Aan ’t begin van seizoen 2008-2009 ging/mos ik aanvaller wrre in plaats va setupper. Daat beteikende mir springe en daat vong met name mien linker kneej ni lekker, sterker nog, heej leet ut op un gegeave moment neet mir toe.

In mien linker kneej, woa ik in mien puberjoare ok al twi kier aan woar geopereerd, begoof het kraakbin zich, zeg maar. Op 14 januwari 2009 ht de kneejendokter vaan Geldrop d’r is ingeke en dik os daat bevestige. Di ht ut is flink opgeruumd doa in de hoap daat dit zuij hellepuh. Maar helaas, ut haaj nix gehoalepuh. Gekze werd vur in zgenaamde Ice-pick behandeling op 15 juli van daat joar. Iets daat Ruud van Nistelrooij ok gehad haaj en di voetbalde al wr vur Real Madrid, dus….

Ma ok dit ht ni gehoalepuh! Sterker nog, ik heb d’r eigeluk allin mr mir pien aan gekrege. Ik kn bijna ni mier lope. Noa zon 300 meater krig ik behuurlik veul las vaan mien kneej. En daat is ni leuk. Vur een second opinion bin ik op 8 april van dit joar is noa het Academisch Zkehos vaan Maastricht gegoan. Doa zuije misschien nog kunne hellepuh. Ut inige waat nog meugelik waar vur mien linker kneej waas ut vervange doa vaan. Un neej kneej dus. Ma vur we zo wiet zin… Doa mot ik dus nog fff oaver noadenke, want daat ht zo zien veur- en noadile. Tot din tid blif ik duchtig fiesiotherapin beej Hans, di hoajt meej fit. As ik d’r ot bin, da huurde ’t wal unnen kir. Maar ut belangrikste is, ik leaf, lach en ik geniet. En doa bin ik ma wt blie meij!!!
 

Dag 2191 (26-10-06)
6 joar.
En alwer een joar vurbeej. Wat giet d’n tied toch snel.
Helaas een joar wat ik eigenlijk ok wal wer snel wil vergete.
Mien lief het ’t zwoar gehad. In februari ben ik namelijk onder ’t mes gemotte omdat er een stukske bot van mien rechtersleutelbeen verwijderd mos were. Oeit es lomp gevallen, toen afgebroke en verkierd aangegreuid. Dat hebben ze d’r dus afgevield.
Komde thos van de operatie kriegde meej de volgende daag toch juks over ow ganse lief. Dus de oavend noar de hoesartsenpost. Bleek ik meej toch waterpokken te hebben. Tja noa een transplantatie kunde dus alle kinderziektes wer opneej kriege. Dat wieten we nou dus ok wer. Dus beej deze nog bedankt Ward. ’t War meej un genoege. Mos ik dus neve alle pille vur miene schouder en de antibiotica die ik now iedere winter mot slikken nog wat pillen er beej slikke. Ik ben er doarnoa dus flink zeek van gewoare. Wer koorts en flink hoesten.

Miene pap heb ik dit joar ok motte loate goan. Irst hebben we ‘m in januari noar het verzorgingstehoes motte loate goan. ’t Ging thos echt ni mier. Pap zoag ’t dementerende leve ni mier zitte en leet ut leve oeteindelijk op 6 maart los. Doar mien zeek zien (schouder en waterpokken) kos ik die letste daag ni al te veul beej um zien. Gelukkig het ie toch op meej gewacht, leet zien letste troan, zien letste zucht en ging noar een plek woar ut vur um vast beter woar. Joa pap, ut is good zoe!

Ik heb dur oeteindelijk een half joar over gedoan om wer enisgzins te kunnen bewegen met miene schouder. Flink wat fysio en thos geoefend en toen deed de schouder het wer enigszins. Alhoewel een pientje blief ik hoaje. Mien conditie waar ok totaal weggezakt. Dat maakte meej extra kwetsbaar vur allerlei virussen. Ik heb dus veul gehoest dit joar. Maar ja dat is ok al een gewoene bezigheid vur meej.

Helaas heb ik mar een korte periode zonder pillen kunne leven. Begin ik andere joare pas in november mos ik er dit joar al in september wer meij beginne. De dokter vong dat toch beter.
Miene linkerschouder het ok veul geleje doar de operatie aan de rechterschouder. Dus doar mot ik ok nog een kier aan geopereerd werre. Ben beneejd of ik doar ok zo lang op mot wachte als de vurige kier. Genog ellende vur een joar zuj ik zegge. Mar uiteraard zien d’r ok goije dinge gebeurd.

We zien aan un traject vur pleegzorg begonne. We kunne namelijk gen eige kinder kriege en wille toch ger iets vur en met kinder doan. En dat kunde hiel goot in de pleegzorg. Er zien zo veul kinder die un bietje extra aandacht nudig hebbe. We hebben dus een cursus gevolgd hiel wat gesprekke gehad en oeteindelijk aan partile pleegzorg begonne. Dat hoijt in dat d’r ien kier in de moand een kiend komt logeren. In september werden we dus ook gebeld dat een klein megje van 3 joar os zocht. We zitte now dus midden in een traject van kennismaken. Binnen kort kumt ut un erste kier logeren en dan motte we beslisse of ze beej os past en dus dukker mog komme logere.

We goan nou vur een joar met mier gezonde periodes en genieten van alles wat wer op os pad kumt.
 

Dag 1826 (26-10-05)
5 joar.
Ik heb mien lustrumfiesje gevierd. En 't woar gezellig, kaan ik oow zegge.
Iederien vaan toen woar d'r vandaag (op unne enkeling noa, din te ver weg woar). Daat goof meej un good geveul. Fijn daat meense 't neet vergeate zien en daat ze d'r met meej nog unne op wille drinke. Ut viere daat ik 5 joar bin gewoare.
Daat woar 5 joar geleeje nog ni z zeker. We peke 't fotoalbum d'r maar is beej. Doar woorte ni vrolik vaan. Daan zeej ik d'r nou toch wal waat bter oet, al zeg ik 't zelluf.
Affn, 't is laat gewoare. Un goj teike, dus.
Ik wil beej deze iederien bedanke vur hun komst (en kadootjes natuurlik) en 't fijne fiesje.
Ik bin vaan plan d'r nog hiel waat joar aan vas te plekke, dus...
 

Dag 1818 (18-10-05)
Bijna 5 joar.
Vandaag heb ik otnudigingen versteurd. Otnudigingen vur mien viefde vurjurdaag. Want daat goaj ik wr viere natuurlik. Ik heb alle minse die er toen beej ware gevrogt um ur met meej enne te kome drinke. Ik zal d'r daan ok vur zurge daat er wat lekkers in hos is. Dus kome, zuj ik zegge!!
Ut afgeloepe joar verleep neet anders dan het vurige joar. Hoesten blieft mien hobbie en mien veut doon nog altid pien. Ze zien d'r neet achter gekomme wat ut is. Mar ut is d'r wal. Ik zal d'r meij motte liere leave.  Wette nog van mien ski-ongelukje in 2002? Doa mot ik binnenkort vur onder ut mes. D'r bliekt toch iets kapot. Heb ik wer! Muuj blief ik nog altid. Ok dat huurt d'r beej. (vermuijdheid noa kanker is de diagnose)
Vur de rest giet ut meij eigenlik wal good. Allien een betaalde baan zit d'r vurloopig nog neet in. Ut UWV het doa nog gen goodkeuring vur gegeven. Ik mot d'r ierst  bter aanzien en minder vatbaar zien vur al die virusjes. Vinde mien longe neet zo fijn.
Ik vervl meej noeit, heb ut druk genog met al mien hobbies, woarvan Marion d'r ien is. Weej hebbe ut good same in s huuske!


Dag 1461 (26-10-04)
4 joar.
Ik heb 't heerlik same met Marion. We hebbe eindelik 't huuske noar os drome kunne vinge in America. Doa hebbe we veul aan gedoan vurdaat we er een ginge wone, zodaat ut os eige huuske werd. Ut ht wal veul energie gekost (terwijl ik 't eigelik neet heb). Want mien lif werkt nog ni good meij. De vermuijdheid is nog wal 't ergste. Daat is slopend. Mien veut doon de laatste tid erg moeilik. Doa zit iets ni good, maar waat? Mien vriende in 't Radboud zien ut ot aan 't zeuke.


Dag 1095 (26-10-03)
3 joar.
Ik bin 3 en nog altid ziels gelukkig. En op zich git 't meej good.
Met mien lif git 't eigelik neet veul btter. Ierder slechter. Doar al die anti-biotica (denk ik) veul ik meej daag een daag ot muuj. Door en door muuj. Waat ik ok probeer. Nix hellupt ech. Nou heb ik wal unne relatief zwoare zomer achter de rug. Mien kluppie (Jong Nederland America) bestond dit joar 50 joar. We hebben veul georganiseerd en ik woar kampleider enzo, dus...

Dag 730 (26-10-02)
2 joar.
Ik bin alwer 2 joar alt. Ok nou hebbe we 't gevierd, maar daan met un ttentje beej Soestdijk. Doarnoa zin we met z'n alle noar Rowwen Hze gegoan, beej os heer in America. Gezellig h.

Ik bin ontiechelik gelukkig, maar met mien gezondheid is 't neet echt btter gegoan dit joar. Op 13 januari bin ik waat onhendig gevalle op miene schouwer tijdens mien skivakansie. Ik werd d'r ok nog zeek beej, warschienlijk dor waat schimmel in d'n doesj vaan 't hotel. Mien longe zin vanaf die vakansie neet mir in orde. Ik merk nou echt daat mien emuunsysteem neet mir werkt noar beheure. Anti-biotica is vanaf nouw mien lust en mien leave.

Dag 472 (10-02-02)
De liefde is wederzijds. En op carnavalszondaag wurd daat vur allebei wal dudelik. Carnavalszondaag zal noit mier de zellefde zin.

Dag 436 (05-01-02)
Noa un ochtendje schaatse in de Pil ontmoet ik ' s midaags un megje genaamd Marion. Vanaf vandaag git mien leave d'r anders ot zeen.

Dag 431 (31-12-01)
Einde vaan dit joar. Ik heb meej een paar goje veurnemes genomme vur komende joar...

Dag 365 (26-10-01)
...Jippie...
...ik bin vandaag 1 joar alt gewoare!
En natuurlik heb ik daat gevierd. Un kienderfiestje met taart, arretjescake, ranja en hiel veul andere lekkere dinge. Mien vriendjes en vriendinnetjes (les kammerui) moste de zwemboks meineme, want weej ginge ok nog zwemme. Kei ruig man. En ut spekhappe vond ik misschien nog wal 't lekkerste. Ik heb natuurlik ok leuke kadootjes gekrege. Ik vond 't unne schonne daag.

Ge zit wal daat ik blie bin daat 't ierste joar ur op zit. Ut waas gen mekkeluk joar. Herstelle is zwoar en deut pien. Maar 't git de goje kant op. Ik goj vanaf vandaag verder veuroet kieke en denke aan miene toekomst. Iets waat ik tot nou toe bewust neet heb gedoan...

Dag 161 (04-04-01)
Zo. Noow maar wer is un berichje vaan meejzelf, want ik heb wer de innerzjie um achter di compjoeter te krope. Ut is ok lang geleeje, wh.

Um maar is te beginne met un kleine rectivicatie, want in ut stukste heeroonder stit daat ik gen pille zuij slikke. Ma daat is waat de dokters mende. Ndaat ut infuus ot miene errum ging en ik de pille waat mocht afbouwe (op eige verzoek) ging ut meej met d'n daag bter. Ut woar fff wenne um wer te goan lope. Totaal gen krach mier in de bin. Ma ja, waat wilde n 17 weake ligge. Oteindelik mocht ik op woendig 14 fibruwari n hos.
Vaanaf din tid git ut meej eigelik vreej good. Ut git waat op en neer, ma wal steeds bter. Ik veul meej nog hil slap en muu. Vurraal ut aansterke vaan de spiere git nogsteeds gepaard met veul spierpien. Ma daat huurt urbeej. Met ut blood git ut ok vreej good. De dokters zin neet ontevreeje. Dur zit wal nog waat vocht op verkirde plekke in de kop (koppien, duzelig, wazig), ma daat wuurt in de gate gehije. De laatste paar daag woar ut wr is goj wear, zodaat ik de motor maar wr is getest heb. Daat woar dus wr lekker. Lot di zomer ma beginne...

Sorry, daat ik jullie z lang heb motte lotte wachte op un berichje, ma ik woar d'r echt neet toe in stoat. Kwert gek achter daat deenk (noow ok wr). Ik wil mien broor (Pepsi) beej deze nog bedanke vur ziene inzet op dees pagina en ok alle meense die meej gesteund hebbe in soms wal moeilikke tieje vur meej...

Dag 104 (06-02-01)
We zin daag 100 gepasseerd en Peps is nog steeds neet thos. Ut heat wr fff gedeurd, m ik heb gewon gewach tot ut wr wt beater met eum ging. En joa, ge hd zoa lang motte wchte.
De ltste weake woar ut br en boos met Peps. De koppien die heej al vaanaf de Krst heat heelt m neet op. Heej werd als m wearser, woj gen pille eenneme en steurde zien bezeuk nog livver nar hos. Mr j, wt wilde k as ge doorlopend koppien het. k de dokters en verpleging ms behurlik wt inkassre vn eum. Ze woare eum livver kwit dn rik.
En volges de doktore kos dt k. Want zien Leuko's en zo dejjen ut goot. Nog wal met die groeihormone, m doa woare ze al mej aan ut fbouwe. Allin heer thos kste we um nog ni hebbe, want met znne wearse din allin m leet te klge kunne weej k niks doon.
Ze hebbe toen 'n aprt "Pienteam" opgericht. De bedoeling heervaan is, is puur um de koppien weg te haale. Met minder koppien zj ie wer mir puf krige en wer wt aanstrikke. In ut begeen woj ie nog neet zoa mejwrikke, m oeteindelik nom ie toch ziene pillecoktail een.

En afgelope zoaterdg toen ik wr beej eum op bezeuk kwoam, herkende ik eum mper mir trug. Heej woar opeans wer vrolik en proatte volot. Eindelik. M misschien kwoam dt k umdt 's middgs de Prens vaan Amearica op bezeuk waas gews. Want dit joar is dt toevallig in vaan zien beste kammeruj, Peter Cuppen. Saame met prinses Sandra en Adjudnt Marc kwoame ze in vol ornaat in ut zkuhos. Volliges meej heat um dt good gedoan, want toen ik bej eum woar, waas ie al n ut zegge dt ie zker met de Carnaval thos zuj zin.
Loate we ut hoape...

Neet vergeate noa de nijje foto's te kike...

Dag 76 (09-01-01)
Ruum un weak vurbeej, ut nijje joar, nijje hoap, m ut keumt d'r nag neet hilemoal ot. Ald op Niij waas nog wl gezellig, same met Pap en Mam, Nell en Peter gewcht tot twelluf oor en doanoa vaanaf de gang noa ut veurwrk kike in Nijmege.
Dt waas eigenlik nog ut hogtepeunt vn de fgelope weake, want ut is d'r neet beater op gewoare. Zien Leuko's wille nog steeds neet umhog (ondanks daaglikse groeihormone). Doabeej keumt dt ie dus last heat gekrege vn ziene rug, en nog neet zoa'n bietje. Ut inige wt ie wil is gemasseerd wre. De maag doarinteage git dun beatere knt op, m de koorts is nog steeds neet oaver (zoaterdag 39.1 grade).
Dnkte alles gehad te hebbe, dn zit ie vandaag oonder de beulte. De ierste gedachte is dt dt un alergie is.

N, ondanks alle hrtverwearmende wnse die Peps gekrege heat is ut joar nog neet zoa good begos.

Dag 67 (31-12-00)
Zo, nag fff op de ltsten daag vaan dit joar un stukske ovver Peps. Dur is al wr vaanalles gebeurd in de afgelope daag. De oonderzeuke leepe as enne roejen droad doar de Fistdaage (nouja, zoan fist woar ut vur s now k wr neet). Ze hebbe now bijna alles in zien lichaam onderzoch wt ze mr kunne onderzeuke, en nag steeds neet precies gevonge wt de orzaak is vaan zien koorts, en eatprobleme. Ze zien ondertusse begos met Sondevoeding, m doa hd ie mier las vaan dn gemaak. Un slengske doar de neus is gn pretje um doa ow Kerstdiner n binne te werrike. M zellufs zo zakt ut eate nog te langzaam.
Op twedde Kerstdaag waas ie jrig (28 joar). De zusters haaje slingers m zien bed gehange. Dt zoag toch fistelik ot. De familie is de gansen daag op bezeuk gewes (twieje aan twieje, wl te verstoan). Toch nog un bitje enne verjrdaag, m wl errig vermuujend vur Peps.
Noa de Kerstdage begosse de doktore wr te oonderzeuke en ontdekte dt de milt nog steeds te grot is (18 cm.!) en in vlekske is k nog stieds zichtbaar. Ze goan d'r vaanoet dt ut un schimmelinfectie is. Dorrum kriegt ie d'r antibiejotieka vur.
Tot oavermoat vn rmp head ie wr tot twieje kier toe un Lumbaalpunctie gehad. Dt is enne ruggeprik woamej ze wt hersenvocht ot de ruggewervel haale. Twieje joar geleejje (toen ze net ontdekt hje dt ie Leukemie haj) hebbe ze dt ok al gedoan en toen is ie dur behuurlik zeek vn gews. Dit kier veel ut mej. Dun otslaag heervn waas dt ur teveul witte bloodcelle eenzoate.
Op dit momnt is ie errig muuj, want zien Leuko's zien wr gezakt n 0,7 en dus k errig geveuling vur nijje infecties en anderen troep. De doktore hebbe vur de zoaveulste kir beejien gezaete oaver hoe ze now verder motte.

We zulle wal zeen wt ut neeje joar brengt. Peps wenst iederin die eum gesteund hebbe (krtjes, mailtjes, telefoontjes, ...) en die al beej eum op bezeuk zien gewes ut allerbeste in 2001. Want k al leet ie dur mej as en kasplntje beej, heej is m al te bliej as dur wr vriende, familie of andere bekende op bezeuk kome. Peps heat s beloft dt zoagauw ie dur wer wt beater aan is, zelluf wr stukskes zal schrieve (heej heat wer ziene compjoeter op zien kamer stoan, m heat dur nog neet op kunne werrike).

Dag 54 (18-12-00)
Vandaag vulde Peps zich vur den ierste kir sins unne langen tied wt minder misselik. k heat ie neet hoove oavergeave. Heej heat zellufs un kumke pap en wt stukskes meloen gegeate. Kleenkt dus al hil wt beater dn de vurrige daag. Verder woar der ni veul biezoonders. Doonderdg mot ie onder de MRI-scan. Dn huure we misschien wt der nou allemoal verkierd is. Met dit berich kunne we in ieder gevl wt rustiger sloape.

Dag 53 (17-12-00)
Vandaag bin ik bej Peps gewes. Toen we (s Nell en ik) binne kwame, toen zoat ie op ziene fiets, m heej kwoam genne meater veuroet. k neet met de ligste wearstand. Gen krach in de biejn. Ut ging dus wer redelik met um. Al gouw kwoam den dokter binne um te zegge dt ut longonderzeuk daat ie smerriges gehad haj niks biezoonders oetwees. Zien Leuko's woare 10,4: eigelik iets te hog, ma gezeen de umstandighede is dat neet zoa errig. Ze wite nag steeds neet wat de orzaak is daat ie nog steeds misselik is en koorts heat. Durrum kriet ie now extra antibiotica (pillekes). Ok de reeje dat ie nog neet kan eate en drinke is nog neet dudelik. We wachte m af wat de doktoren nog allemoal vinge in zien lif. De groete die we heer en doar moste doorgeve hebbe we gedoan en bej deze motte we ze wer trugdoon vaan Peps.

Dag 50 (14-12-00)
Peps heat vandaag wer hiel wt oonderzeuke gehad, zoeas: un echoscopie vaan de slokrm en de maag, ogonderzeuk met contrastvloeistof, de milt wurt merrige bekeke. Heej kried nou genog vocht binne, al is dt via ut infuus. Dt misselik veule is nag steeds neet oaver en ie wil constnt oavergeave. Heej vult zich wie ennen dweil.

Dag 49 (13-12-00)
Joa, daat is al wer lang geleeje dat ik wt geschreeve heb. En nou nog neet eans doar meejzelluf, m doar mien broor (Peter).

Marco is dus noa hos gegoan. Thos gekome stong zien bedje al wr kloar op zien nijje kamer. Ok enne compjoeter stong paraat um wer door te goan met ut daaglikse vurslaag. Althans daat waas de bedoeling...
De ierste daag haai ie dur nag neet zoveul zin en tied vur (ierst wenne aan thos, eate, drinke, veul bezeuk en die stukskes, die kome nog waal...). Moei neet dus! Want de ierste daag daat ie thos woar, toen ging ut nog behuurluk good met eum. Op moandag mos ie wer fff trug noa Nijmege vur un roetinecontrle: alles OK. Heej is nag zellufs 's oaves noa Jong Nederland gewes um ziene groep wer is te zeen. Die megjes haaje zon moeje teijkeninge en gedichjes gemkt, daat haaje die wal vurdind. Ma daags doanoa vulde ie zig wt minder. Ok ut eate en drinke schoot m neet op (eigelik al dun hielen tied neet). Ut ging met dun daag slechter met eum. 's Woensdags kreeg ie dur koorts beej, dus hebbe we ma gebeld noa ziene dokter en op doondedag is ie toch m fff trug gegoan noa Nijmege um te kieke wt dur precies aan de hand woar. Zien bloodwaardes woare gezakt, dus kreeg ie dur wer un paar zekskes neej blood beej en enne groete zak extra vocht. Doa mocht ie wer mej noa hos toe.
Ge kos wal merrike daat ie dur wt vaan opknapte, m errig lang heat dt neet gedeurd. Ut wiekend is ie halluf kotsend en koortserig doorgewoarsteld (vervealend as ge wal ut geveul hed dt ge mot oavergeave, ma dur keumt nix oet).
Dinsdagssmeariges (gistere dus) mos ie wer op contrle. We haaje ut al un bietje verwach: heej mos doa blieve. Zien Leuko's woare wer gezakt noa 0.6 en heej kos amper mier lope (s mam heat um met unne rolstool nar dun dokter motte dowwe). In ut zeekenhos zien ze gelijk begonne met onderzeuke wt dur nou precies aan de hand is. Wer un bienmerrigpunctie, vers blood oet un zekske en continue vocht beejdruppele.
Vaandaag zien ze verder gegoan met onderzeuke en met un echo-apparaat (net as beej zwangere vrouwe) hebbe ze un paar rare vlekskes gevonge op de milt. Wt dt precies is, dt huure we (hoap ik) merrige...

Dag 35 (29-11-00)
De dokters hebbe verleg gehad en vonde daat we ut ma moste probere. Noa hos met din handel. Ik lig heer al bijna un weak met het zellufde probleem (kotse en ni genog drinke) en dur zit gen vurrandering n. En daat kaan ik thos ok. Ik wit waat ik mot doon, en woa ik op mot lette, dus ik bin ontslage... snik, snik. Merge wr ik opgehaald en zl un moeilik afscheid plaats goan vinde. En daat mein ik, want ik heb ut heer bes noa de zin. Gezellig kmmerke, deskundige dokters en vurpleeging die echt hun uterste bes hebbe gedoan um ut meej noa de zin te make. En daat is good gelukt. Beej deze woij ik hun daan ok allemoal kei bedanke vur de eenzet en de geweldige prestatie. Bedankt.

Dag 34 (28-11-00)
De Leuko's zin gezakt noar 6,5. Ja, daat kriede as ge stopt met daat groeimiddel. Is ok neet errig. Daat zal ok nog wl verder goan zakke volges oeme dok. De andere waardes stijge wl hil netjes. Ut binmerg werkt dus. Waat nog neet good werkt is miene maag. Di wet ut allemoal ni mier. Di goijt ur echt alles ot. Heb vaandaag ruum 1 liter gedronke. Ni genog, ma all. Heb vaandaag bes veul gelope op de gang. Ok, daat is behuurlik vurmuuijend, ma wl good vur de conditie, want daat is niks mier. Mien bintjes: daat is gewon eng um te zeen, z dun en slap. Wilde neet wite. Doa goan weej noow aan werke.

Dag 33 (27-11-00)
Al mog ik binnekort noa hos, ik veul meej nog steeds ni ech lekker. Sterker nog, ik haaj vaandaag wer is nnn echte otdaag (offday). Mien opdracht is dudelik: 2 liter aan vocht noa binne werke, en ut binne hije. En daat lukte vaandaag dus wer is neet. Ik heb 1 liter gedronke, woavaan d'r soaves 300 ml wer ot kwoam. Daat is un slecht gemiddelde. Toch nog fff positief afslote. Ik heb vaandaag toch wer 5 km gefietst en de Leuko's wrre 9,6. Beslte is um te stoppe met ut groeimiddel vur die Leuko's.

Dag 32 (26-11-00)
Wer un dagje dichter beej hos. Vaanmerge bleef ik op bed wachte op dun dokter um te hure vaan heum daat ik vaandaag vaan de kamer af mocht um te goan douche. En daat mocht dus ok want de Leuko's zte al bve de 6. Um precies te zin 6,5. Ok de andere waardes woare good, die stijge rustig aan meij, dus. En daat douche woar lekker... Joa, waat wilde noa 6 weake. Heb alle boilers vaan ut zekuhos lg gemaakt, ma ja. Doanoa woar ik wl muu, ma daat maakt meej neet ot. Haaj ik vaan te vurre ok ma ni 5 km motte goan fietse. Ut drinke git nog steeds ni good. Te weinig, en mot nog te duk vergve. Potverdomme...

Dag 31 (25-11-00)
Joa, daat woar inderdaad lekker. Sloape zoonder infuus. Ma zo rond een oor of 10.30 (toen ik meej woij goan wasse) kreeg ik meej toch kalt. Ik mende daat ik spontaan 40 koorts haaj, ma ut bleek een kapotte vurwerming te zin. De airco stond wl te blzze, ma zoonder wermte. En daan wurd ut kalt. Ik kos meej ma bter ni goan wasse. Daat werd pas later in de middaag. Ondertusse kwoam ome dok nog fff langs (as altid) um te zegge daat ut good ging. Leuko's 2,8. En heej vroog meej of ik deensdaag al no hos kos (of daan doa alles schon woar?). Daat git snel. En daat hale ze thos ok neet. Op zin vroegst wurd daat woensdaag. Ma alles onder veurbehoud, want as ur iets tusse keumt, daan blif ik heer zo ma un weak langer. Ik mot allin vul mier zelluf drinke, 2 liter per daag. Vaandaag kwoam ik ni wier as 1 liter, woavaan ik zon 600 ml wer heb motte otkotse. Niet goed dus.

Dag 30 (24-11-00)
Dun dokter woar dur vaandaag snel beej, want ze haaj toch bes goij neejs. Want ot die binmergpunctie vaan un paar daag trug bleek daat de verdeiling bes good woar, en daat bijna alle celle vaan dun donor wrre. Die laatste paar (vaan meejzelluf) motte die donorcelle nog vernietige de komende tid. De leuko's zin inmiddels 1,3 en ok de bloodpletjes zin ot zichzelluf gestege (zoonder transfusie). Un goij teiken dus. Verder is ur no de middaag unne monteur langs, nh aan gewes vur dun tillefoon, zodaat din ut nouw ok wer deut. Ok vaandaag heb ik wer waat motte vergve, ma doa stit teggenver daat ut te en drinke steeds bter git.

Extra bericht:
Mien infuus git er ver 5 minuten ot. Ik sloap dus vaannacht vur ut irst zoonder liene.
Liekt meej lekker.

Dag 29 (23-11-00)
No de gebrokelikke startprobleme (daat vurranderd neet) kreeg ik un bordje Bami veurgeschotteld. Daat heb ik normaal gesproake gr, dus daat woij ik te. Ik mos dur wl irst plaats vur make dor fff flink ver te gve (kwoam vaanzelluf), ma dur ging waat n. Al smaakt ut nog vur gen kante. Daan ma wachte op de otslaag vaan ut blood. Leuko's 1,1. Het lab kaan allin nog steeds ni bepale of ut ok goije celle zin. Ut is nog een warboeletje, aldus ome dok. De bloodpletjes zin wl waat gezakt. Nog fff aankike. No waat bezeuk bin ik lekker ngedut beej d'n tillevisie. Haaj ut nudig, denk ik. En ut bleef lekker rustig din oavend, gen bezeuk en gen tillefoon. Ma daat laatste daat klopt ni gans, want ik werd wl gebeld maar miene tillefoon woar kapot. Het belsignaal ging neet ver beej meej, bleek achteraf. Sorry dus, as ge ht probere te belle.

Dag 28 (22-11-00)
So hee. Neet normaal. Spierpien. Vurraal in allebei mien bin. As of ik de Marathon gelope haaj. Een beejwerking vaan ut groeimiddel vur de witte bloodlichaampjes. Da ma wer waat pienstillers slikke, en ut ging wer. Daat middel ht trouwes wl gewerkt, want de Leuko's zin verdubbeld no 1,0. Ut is allin nog ni bekend of daat allemoal goije celle zin. De otslaag vaan die punctie (gister) mot daat dudelik make, ma daat kaan nog wl fff deure. Op mien kamer stit dus ok unne fiets (woa ge neet op veurot komt), en doa heb ik is duchtig op gefietst. Hile lichte vursnelling (ivm mien kneej), videootje vaan Yoep van 't Hek ur n, en ik haaj dur zomaa 4 km opzitte. Netjes h...

Dag 27 (21-11-00)
De dokters hebbe is beej elkaar gezte en vonde ut eigelik toch wl un bitje gek daat mien Leuko's al 6 daag op reej op 0,4 blive stkke. En ongeacht waat ut vaandaag zuij zin woije ze un binmergpunctie (met un spuit in ut bot) doon. Kunne ze precies zeen waat doa nou eigelik gebeurd. Verder kreeg ik un groeistimuleringsmiddel speciaal vur die witte bloodlichaampjes. We zulle zeen. Ut bleek trouwes gedurende dun daag daat de Leuko's vaandaag op 0,5 zoate.
Ik mos opschete, want nefke Garm werd vaandaag 11, en di woij ik natuurlik wl un meeltje steure, en dur zuij veul bezeuk kome vaandemiddaag. Ik woar daan ok net neet optid kloar. Pech, vur ut bezeuk. En in ine kier kreeg ik un teiken daat ik meej mos pakke, want ik zuij wer fff vaan de kamer fmoge vur un contrastfoto vaan miene rm. Ge wet wl. Noa veul misgeprik en twie oor later bleek alles toch good te zin. Ut bezeuk haaj dus wl hil lang motte wachte, sorry. Helaas mos ik net vur ut te wer is kotse. Daat woar unne tid geleeje. Kaan gebeure, ik woar ut in ieder geval nog ni vurlierd.

Dag 26 (20-11-00)
Waawww, waat unne hop. Daat kreeg ik thos nog ni vrrig. Joa waat zudde denke. Nou, as ik zeg daat de po-stool (beej gebrek aan un echte wc) bijna doorzakte, da wette ut wl. En dur zt ok nog structuur n. Geweldig moment. Hogtepunt (letterlik) vaan dun daag.
Ok vaandaag begos ut trouwes wer met un hoge temperatuur. En doa wurde waat duf vaan, daas minder prettig. Gelukkig ging ut later waat bter. Un meugelikke oerzaak zuij un adervernouwing kunne zin. Ok al umdaat ik ok waat las heb vaan miene rechter rm beej stuwing. Daat werd daan ok onderzocht vaandaag met un echo-apparaat. Ma doa woar niks op te zeen. De Leukocyten willen nog steeds ni stijge. Toch wl un bitje gek. Ma de andere bloodwaardes woare wl good. Un teiken daat ze enigzins zelluf wrre aangemaakt dor mien lif. Ma afwachte. En ik heb vaandaag vur ut ierst wer is un echte botterham met hagelslaag gegte. Un hile prestatie in mien geval. Verder heb ik soaves wer is lekker waat beejgeklets ovver de lopende roddels (die woar zin) in America, zodaat ik ur wer fff tge kaan.

Dag 25 (19-11-00)
Vaandaag waas ut fff iets minder. Ut begos al met waat verhuging (38) met een relatief hoge blooddruk. In de lop vaan dun daag werd dit trouwes wl waat bter. Maar ik woar gewon waat moeiii. De Leuko's blive 0,4. Maar mien handen zin toch wl iets minder roi. Heb nog wl juksbultjes in miene hals tot aan de kin. Doavur heb ik un speciaal zalfje gekrege. Het end vaan dun daag woar trouwes wer good, want toen kreeg ik un ieske vaan de vurpleeging. Ja, en daan bin ik wl zeut, wh.

Dag 24 (18-11-00)
Inderdaad, die gekke plekke (kleine roeije bultjes) die jukse zin warschienlik un teiken vaan afstoting. Neet iets um direct zurg um te make, daat kaan zellufs wl good zin. De neeje celle bereike nouw ok de huid. Die zuut waat neejs, en reageert. En zlang daat rustig aan git en de neeje (de goije) ut maar winne, daan is ut good. Daan zin ur nog mier alde celle vernietigd. Bter noow daan ovver un halluf joar. Met extra medicienen (pretnison) wurd ut stabiel gehije. De roeije geveulige hande zin vaandaag iets minder geveulig, en iets minder juks, dus. Mien Leuko's woije ok vaandaag nog ni stijge. Nog steeds 0,4.
.Ik veul meej redelik goed, gelukkig.

Dag 23 (17-11-00)
Mien ontlasting woar vaanmerge vur ut ierst conform mien eatgedraag vaan gister, en ur zoat waat structuur een. Joa, ni echt echt smakelik um meij te beginne, ma ik begos ur vaanmerge wl meij, dus... En ut is bes belangriek, want daat is un teiken daat de slijmvlieze in mien derm wer normaal beginne te functionere. Noow miene maag, slokderm en moond nog. Ut eate git trouwes met dun daag bter. Gen grote spronge huur. Beschuutje, zeute yoghurt en waat zacht fruit is mien dieet. Bin ok waat afgevalle heer, zon 8 kilo (81), ma daat is normaal. Temperatuur en blooddruk en alles woare good vaandaag. En mien Leuko's woare vaandaag wer 0,4. Nog genne echte paniek daat ze ni wille stijge. De oonderverdeiling vaan die celle is hil good volges ome dok, dus...
Ik veul meej good vaandaag heb wl juks op de mist gekke plekke op mien lif. Un teiken vaan afstoting...???

Dag 22 (16-11-00)
Ik bin fff vaan mien kamer f gewes minse. Joa, ni daat ik ur errug veul vaan gemerkt heb. Ik mos namelik in de ct-scan um mien longe bter te ltte controlere op longontstking. En um op die afdiling te kome wr ik ierst gans iggepakt met dkes en met een moondkepke veur zodaat allin mien oge nog vreej zin. De scan woar trouwes perfect. Gen ontstking te zeen. De temperatuur is ok aan ut zakke, de blooddruk is nog wl waat hog, maar doa krig ik pilkes vur. De Leuko's (witte bloodlichaampjes) woare vaandaag wer 0,4 (good). En mien hande knappe bijna ot elkaar (roeij, tintele, jukse, strak, ni lekker). Koele en zalve is het motto. Heb vaandaag vur ut ierst ni hove te kotse. Un mijlpaal.

Dag 21 (15-11-00)
Ik vulde meej de laatste daag toch ni z geweldig, wordoar ut waat lang deurde vurdaat deze laatste vurslage woare beejgewerkt. Sorry, ma daat kaan gebeure. De koorts liekt vaandaag ok waat weg te zakke (onder de 38,0). Vaandoar daat ik ur noow fff achter (veur) zit. Heb net wer un longfoto loate make heer op mien kamer. Daat is in of twi kir per weak. Daat ik gen longontstking krig. En ik mot dalik wer um unne iszak vroage, trouwes. Want daat apparaat is nog steeds kapot. Kaan ik mien hande (roeij, beejwerking vaan in vaan de medicienen) ok waat koele. Mien leuko's noteerde vaandaag 0,4.
Bin ok aan ut probere waat mir te goan te, want daat mot toch hos goan kunne. Vaanmiddaag un paar hepkes puree, wurtelkes, omelet en appelmoes gehad, ma nog gen oor geleeje zoog ik ze wer trug in un kotsbekske ligge. Nog gen echt succes dus.

Dag 20 (14-11-00)
Mien leuko's woare vaandaag 0,3. De stijgende lien is eengezatte. Ma ok die vaan de temperatuur. Die steeg door tot 38,7. Daat is minder fraai. Daat beteikend wer waat extra testjes, want ze wite nog neet w die stijging vaan keumt. Ik krig in ieders geval waat antibiotica vur de zekerheid. En ja, di fisiotherapuut met zien stikstofapparaat keumt vurluupig ni mier. Di kwoam meej allin doorgve daat ut ding noow dus gans kapot woar. Ik zg nog: "sorry". Mot meej noow behelluppe met iszakke.
En maar afslote met goij neej (vur meej toch), ik bin minder aan de diaree. Hof minder duk. Zl wl dor un klein neej pilleke kome daat ik bin gn slikke.

Dag 19 (13-11-00)
Heej, ik begin waat koorts (verhoging) te krige. Tijdes de latere controles zit ik waat tusse de 38,0 en de 38,5. Zuij d'r waat aan de hand zin. Ik veul meej trouwes neet anders daan normaal. Ma wer waat extra blood f loate neme, en da zi we ut wl. Ik heb ut trouwes vur mekaar gekrege huur. Het stikstofapparaat vur ut koele vaan mien kneej lekte op un begvve moment behuurlik. De rok kwoam dur aan alle kante ot. Net neet ontploft. Zl ut aan meej ligge???

Dag 18 (12-11-00)
Dun daag daat Dave (kamaroad vaan meej) met zien zus Christel jrrig is. Beej deze wens ik hun daan ok vaan haarte profietsgejat. Waat ik vaan di vurjrdaag te good heb onthoij ik wl, vur later, dus...
Vaan medische aard heb ik eigelik nog steeds de zellufde klachte (misselik, kotse, schite, druge mond, kneej, ontstking onder schouwer) en d is noow beejgekome waat roeije bultjes op en in de handen die jukse. Niks errigs volges ome dok. Daat is un beejwerking vaan in vaan de medicienen. Maar un bitje extra eenvette. Mien leuko's (witte bloodlichaampjes) zin noow waarschinlik ech (serieus) aan ut stijge. Vaandaag wrre ze namelik 0,2. Op noar de de 1,0 (een veurwaarde um no hos te goan) en later noa de 5,0.
Vaandaag woar ut waat rustiger kwa bezeuk. Mien lieve nichtje Sjouke woar dur wer is, nouw en daan is miene daag wer good huur...


Dag 17 (11-11-00)
De elfde vaan de elfde. De carnaval is dus wr begonne. Nou, en daat werd ok tid ok. Een bitje lve in de brouwereej kaan noit kwoad, liekt meej zo. Heer op mien kmmerke zl daat wl neet ech lukke, ma we make dur ma ut bes (sorry, mos fff tussedoor un bekske vol kotse) te vaan. N, ge zit ut. Daat is dus ok nog steeds ni vver. Bes irritant, kaan ik oow zegge.
Ut woar vaandaag unne drukke daag. Vreej veul bezeuk gehad. Gelukkig wis ik ut vaan te vurre, zodaat ik doaveur good otgerus waas. Ma toch. En ut woar gezellig, dus da mog ut. Ma svves kos ik zellufs mien nichje Nancy nimmer fatsoenlik te woord stoan, toen ze belde. Ik mos d'n hoorn d'r zellufs opgoije (en daat duj ik ni snel). Sorry Nens.

Dag 16 (10-11-00)
Nog steeds heb ik weinig gegeate, want ik heb d'r weinig behoefte aan. Joa, waat pap en waat fruit. Ach, maakt ni ot. Met ut veule vocht (met sokker, zalt en vitaminus) git ut ok. En eindelik is 'r daan unne orthopeet (Dr. Koorevaar) vur mien kneej langsgekome, want daat is ok nog steeds neet in orde. Ma din haaj ok ni veul te melde. Joa, daat mien kneej (met kneejschif) aan ut vurslite woar no aanleiding vaan mien meniscusoperatie vaan 11 joar trug. Mos maar waat bewge en die pienstillers blive gebroke. Zuij kunne natuurlik, ma do heb ik noow niks aan dus. Ik luuster dur ok ma ni no. Heb d'r zelluf mir vurstand vaan mein ik, en luuster livver no de fisiotherapeut di zt ma rustig aan te doon. As ik heer ot bin, daan goij ik wl nor Geldrop. Doa hebbe ze dur waat mir vurstand vaan en doon ze tenminste waat.
Verder weinig neejs...

Dag 15 (09-11-00)
Dun ierste daag zoonder voeding, ma genne paniek. Ik leaf nog huur. Eat nog wl weining, maar heb ok genne honger. "Maakt ni ot", zegge de dokters, "daat keumt wl". De verhaarding roond die ontstking zit 'r nog. Daat zl wl langzaam wegtrekke. Miene erm is dur trouwes nog wl waat stif vaan en beej ut hoeste det ut nog wl pien, ma daat is ut.

Dag 14 (08-11-00)
Neej, met miene schouwer is ut neet bter gewoare. Ierder slechter. Krig miene erm noow nog maar amper umhog. Daat is toch ni good. En daat vond de vurpleger ok. Oerzaak zit um in de instk vaan ut infuus oonder ut sleutelbin. Din is aan ut ontstke. Daat gebeurd trouwes dukker, dus genne paniek. Tge d'n oavend zuij "de lange lien" (daat infuus) dur otgehaald wrre. Un neej infuus op d'n linker erm kreeg ik ur vur in de plaats. Probleem is wl, daat dor daat infuus gen voeding kaan, en daat ik zo mot te. En daat heb ik al drie weake praktisch nimmer gedoan, umdaat ut ur toch wer ot kwoam. We kike wl hoe ut git...

Dag 13 (07-11-00)
Miene schouwer begint lastig te doon. Eej vult waat stif aan, maar dur is niks te zeen. Fff in de gate hije, liekt meej zo. Of is ut gewon de ouderdom?
Nouw, daat fosze begint noow waat structureel te wrre. Vurraal dus smerges. Ik koom bijna neet op geng. Net unne diesel. Tot un oor of 10 meij 11 mot ik in de nes blive ligge, wl un paar kier kotse en schite, natuurlik. Donoa, toch ma goan wasse (aan de wastaffel, en daat is vurmuuijend). Tande poetse en spoele (mot minimaal vr kir pur daag). Ondertusse is mien bed wer schon, en wrre de liene vaan ut infuus vurneejd. En daan ma beejkome (vaan de inspanningen) en wachte totdaat ut wer un bitje git. As ik meej good veul krop ik achter (of vur) de compjoeter, en anders kik ik waat tillevisie. Tussedoor keumt de vurpleeging geregeld de kamer op vur controles, enzo. Ok d'n dokter keumt iederen daag fff langs (aan), en de fisiotherapeut vur ut kneej (want daat is ok nog steeds neet vver). En daan is ut ma wachte op eventueel bezeuk daat wil kome. Ovver ut algemein kaan ik die, tegge din tid, redelik good te woord stoan.
Zo, da wette noow ok hoe mien daagprogramma d'r ongevir otzuut.

Dag 12 (06-11-00)
Ik waas ut zt. Ut vurrige wiekend zuij mien hoar al ot goan valle, zagte ze tgge meej. Ik de ganse weak wagte. Joa, zo smerges loag dur wl waat op ut kusse, en as ik ur aan ging trekke, daan kwoam dur ok wl waat ot, ma niks spontaans. durrum vroog ik Marjan (nette vurpleegster ) en 'staazjrre' Carla of ze heer gen tondeuze haaije, ofzo. J, die haaije ze unne. "D lot daat deenk maar is kome", zag ik, "en help daat hoar maar is un hendje". Un half urke later woar ik wer gemilimterd. Zo, daan lik ik wer gelijk un stuk zeker.
Ik vulde meej trouwes nog steeds waat foszzz, vaandaag. Zo tegge d'n oavend git daat mistal wl vver, en al zeker as ik wer is meense zeej van Jong Nederland (mien kluppie), Toon en Sacha, en waat kamarui Peter en Ingrid, (slijm, slijm).

Dag 11 (05-11-00)
Ni veul bter daan gister. Wer z lui en muu, vaandaag. Ik heb toch niks biezoonders gedoan, doch ik zo. Ut is noow nege oor gewes, no Studio Sport enzo, en ik heb alle mood beej elkaar motte rape um achter (of vur zoas ge wilt) di compjoeter te krope. Ik hoij ut daan ok maar kort, want ik heb ok niks biezoonders te melde. Oh joa, die witte bloodlichaampjes die les aan gestege woare zin dus wer gezakt no 0,1 (zoas verwacht trouwes). Volgende weak zal ut pas ech goan stijge, hoap ik. Ik goij wer plat.

Dag 10 (04-11-00)
Waat unne foze daag woar ut toch. Vaan smerges wies sovves woar ik meej toch lui en muu. Ni te geluve gewon. Ik heb bijna de ganse daag gesloape. Ik wit ok neet of ut bezeuk waat aan meej haaj, want ik haaj toch af en toe de oge toe. N, lekker is anders, terwiel ik toch good gesloape haaj de nach urveur. Ik snap d'r niks vaan. Maar is kike hoe ut merge git.

Dag 9 (03-11-00)
Ik haaj eigelik allang kaal motte zin, wh (mistal un weak no de chemo). Maar daat bin ik dus nog steeds neet. Nou, vaan de merge leke de ierste hurkes ut te begve. As ik ur aan trek, daan kome d'r unne gas meij. Maar ik mot ze ur dus wl beej helluppe. Ut zal dus nimmer lang goan deure. Verder heb ik mien alde ritme vaan misselikheid met kotse wer te pakke, dus maak oow gen zurg. En mien jongste ptekiendje Jelke is vaanmiddag wer is heer gewes. Waat un schon deenk is daat toch. Ik mog ze allin neet aanrake, of op de kamer hebbe. Ze zt met mam achter ut glaas. Mien buurvrouw, schonzus, zus en moder mochte trouwes wl op de kamer, ma ni allemoal tegelik. Ma afwachte waat ur vaanoavend keumt.
Oh joa, op zich heb ik nog wl goij neejs. Waat normaal pas no zon 15 daag no transplantatie mtbaar is (witte bloodlichaampjes (leukocyten) vaan 0,1 nor 0,2) is beej meej vaandaag al gemte, no 8 daag. Doa mog nog niks ot geconcludeerd wurre, ma is op zich wl fijn.
Ruig wh.

Dag 8 (02-11-00)
Unne waat vremde daag, vaandaag. Eej begos gans anders as normaal, want ik wor d'r gewon good aan smerges. Niks hove kotse (fijn dus) en amper misselik. Hmmm, vremd??? Maar ik haaj daat nog ni bedog of net no de middaag, doa begos ut wer. Te vroeg gejuicht, dus. Ma got nonde juu... Hojt daat daan noit op? Neej, vurlupig nog ni. Verder eigelik niks spannends meij gemaakt. Joa waat bezeuk gehad, en sovves waat tillevisie gekeke. Boeiend wh.

Dag 7 (01-11-00)
Hoe lekker ik ok gesloape haaj, de merge woar gewon niks wrt. Ut begos wer met ut schit- en kotsritueel zoas altid, maar vaanmerge bleef daat misselikke geveul in de maag aanwezig (gek). Ik heb tot ruum 11.00 oor in bed gelge. Daan ur toch maar ot, want Noud woj ut bed enzo toch wal verschonne. Up, alle krach verzameld um meej waat te wasse aan de wastaffel, want ik heb genne douche, wh! Wor ik net kloar, kreeg ik un bloodneus. Ma god nog is en toe. Dor die bestroaling en chemotroep heb ik bijna gen bloodpletjes (trombocyten) in mien blood, wdoor mien blood amper stolt. Ge vult um dus al aankome, ik heb zeg maar de ganse daag rondgelope, nou eigelik mier zitte, met un bloodneus. Zon 10 minuten geleeje (19.00 oor) is ut daan eindelik gestopt (druug), maar ik mot ur nog wal vurzichtig meij doon, natuurlik. Lekker is daat, kaan ik oow zegge. Heb ondertusse wal waat extra bloodpletjes gekrege per infuus, trouwes. En tussendoor heb ik toch nog wal waat nuttigs kunne doon huur. Zo heb ik wer die stikstofbehandeling gehad op mien kneej, en heb ik mien lieve nichtje Nancy un 10 bezurgt op schol, dor eur waat vroage (interview) te beantwoorde ovver Leukemie vur un extra opdracht, biologie volges meej. Wal good en netjes opschrieve, wh Nens.
Lot ut bezeuk noow maar kome...

Dag 6 (31-10-00)
Ut waas meej un dagje wel, huur. Bes druk. Ut begos smerges al, no ut wasse en alle standaard controles. Want d'r kwoam un rntgenapparaat op mien kamer, um een foto te make vaan mien opstandige linker kneej. Alloewel un spierscheuring de pien vuroerzaakt, wil dun dokter toch wite of de stand vaan de botte en de kneejschief wal good zin. Vaandoar. No netjes gelache te hebbe noar ut veugelke deurde ut ni lang of mien nfke Danny kwoam verrassend de kamer op. Di woar net kloar met trne. Lekker fff waat beej gekletst ovver vaanalles en nog waat. Heej woar nog ni weg (ik doch nog: "fff mien oge dichtdoon") of mien elders klopte wer is aan. Maar, waat zin jullie vroeg... Toen die op ut punt stonde um te vurtrekke kwoam de fisiotherapeut (Steven) aan met un stikstofmasjin. Heej woj meej gedieltelik (kneej) ivreze, um zo de pien waat te vurlichte. Ik kaan ni zegge daat ut ni lekker woor. Eej zuij de komende daag langs blive kome um dit te herhale. Liekt meej wal lekker. Ondertusse leep ut alwer no d'n oavend, en stiekem hoapte ik daat er gen bezeuk zuij kome, want ut woar druk zaat gewes, en ik vulde meej wer waat slechter wurre in de maag en umstreke. Maar wer is waat gal opkotse, daan maar. Aan miene hoap werd gehuur gegvve, ik kreeg gen bezeuk mier, zodaat ik unne heerlike nachtrust haaj.

Dag 5 (30-10-00)
Ok deze daag liekt wer ut zellufde as de veurgoande. Allin bote is ut behuurlik anders. Op vif hog kaan ut trouwes lekker weije, kaan ik oow zegge. En doa sloapte lekker op. Ut zuut allin waat triestig ot, maar daat is beej jullie ok zo, heb ik begrepe.
Ik heb vaandaag unne fisiotherapeut aan bed gehad, vaanwegge mien kneej. Zeej mende (woa ik al bang vur woar) daat ut inderdaad un kleine spierscheuring woar. En doa is in mien situatie op dit moment weinig aan te doon, joa rust en ontspanning (en daat heb ik heer wl), maar daat ht tot noow toe weinig gehollupe. Dur zal nog un kier un foto gemaakt goan wurre. Ik belf doabeej te lache, oke?!?

Dag 4 (29-10-00)
Zo, ok de drukke zondaag zit er wer op. Veul bezeuk gehad, veul proate, maar daat wis ik vaan te vurre, en ut ging ok. En ut is ok neet errug. Want ik veul meej nog steeds redelik good, met oetzondering vaan miene maag (kotse), kneej (pien) en mond (druug). Begint waat ientoenig te wurre zo wh. Kaan ur niks aan doon. De dokters vinde ut ok 'good' met meej gn, dus...
No ut laatste bezeuk, daat ik vur zeuve oor (studio sport) wis weg te werke, haaj ik rust. De stekker ging oet dun telefoon, en plat met din handel. Wer unne daag vurbeej.

Dag 3 (28-10-00)
Ok dit is wer is unne daag zoonder koorts. Daat git al un paar daag good. Mot ik afkloppe, natuurlik. Want koorts sloopt ut lif nog is extra. Doa vecht ik dus tgge. Allin de gal in miene mag wint ut nog vaan meej, maar daat mot binnekort ok geschiedenis zin. Want iedere daag pure gal opkotse is ok ni lekker. Smakelik trouwes as ge net aan ut te ziet. Maar jullie hoije tenminste nog waat binne. As ik mien vlaflipje is unne kier vast kaan hije, daan is daat al hiel waat. Verder blieft mien kneej nog steeds zeure, maar doa krieg ik pienstillers vur. Volges meej zien de nje bienmergcellen haard aan ut werk, want ik bin nog bes wl muu. Veel net no ut wasse zo wer in sloap. Leon maakte meej toen wer bruut wakker um meej de rug te wasse, brrr. Bin maar gelijk achter de compjoeter gedke um waat actiefs te doan, en anders keumt er toch niks mier vaan as straks wer bezeuk keumt. Nog fff snel waat "Gekke filmkes" vur jullie dur op zette.

Dag 2 (27-10-00)
Waat waas ik toch wer is un rund, afgelope nach. Net vur daat ik woij goan sloape leet ik mien kopsteun zakke um plat te kunne, maar daat ding veel keihaard nor oonder (ganse zekehos wakker) en miene doem dur urgus tusse. En daat deej pien. Blood onder de nagel. Niet goed, want ik heb weinig bloodpletjes (stolsel). Uiteraard ht Marjan ut keurig netjes verbonde. En vaanmerge vroeg kreeg ik een bloodneus no ut snove. Ut bleef maar lope. Unne prop ur een helpt ok ni echt. Noow heb ik unne zak met bloodpletjes beej ut infuus hange. Doa mot ut wl vaan goan stoppe. Miene doem is trouwes wer in orde huur, ik kaan wer type zoas ge zit.
Op zich git ut wl met meej, noow. Bin nog wl behuurlik suf en muu, en bin nog altid waat misselik (krampe in dun bok, geveul vaan motte kotse). Af en toe mot ik ok kotse, en durrum t ik ok praktisch niks. Verder git ut meej eigelik bes good, ok tusse de ore. Ik heb ut prima no de zin. Met de vurpleging is good te proate (as ge daat nudig vindt), en die hoije meej wl aan de geng met de verschillende infuustoestande, vurzurging, enzo. N, ik hoij ut wl vol, zelfs met een lach op mien gezich.

Dag 1 (26-10-00)
Un nieuw kinneke is gebore. Want vaannach um 04.30 oor arriveerde ut donorbienmerg. Ur woar waat vurtraging in verband met transportprobleme (warschienlik kwoam daat ot ut boeteland?). Dun dokter kwoam ut zelf hoegstpersoenlik brenge. Met un goij kuttirke zoat ut in mien lif. Ik haai d'r gen beejwerkingen beej as rillingen, koorts gelukkig, en kos durrum doanoa lekker verder sloape. Ok vaanmerge woar ik ur relatief good aan. Bin allin waat misselik, miene maag werkt nog neet perfect. Ik hoij niks binne. Maar ja. Nou is ut ruum 2 wke wachte op bloodresultaten, vaanoet de nije oalie, want deze truck ht un groete beurt gehad. Nog fff oplappe en ie blinkt wer.

Dag 0 (25-10-00)
Eindelik wer is good gesloape. De pienstillers hebbe daan toch un bietje hun werk gedoan tot 6.00 oor. Veul meej ni misselik, genne koorts, waat wilde nog mier. Nou, unne nije pienstiller vur ut kneej. Doa keumt Leo met ut ontbijt. "Nee, Leo sorry ik hoof niks". Leo vindt daat neet errig, di snapt daat wl, zt ie. Beej ut eenvulle vaan de menuliest vur merge git ut meej ni good, mot spontaan kotse (allin al dor ur aan te denke).
Vaandaag is dus eigelik de grote daag, want zo rond un oor of zeuve krieg ik ut zekske met ut donorbienmerg. Daat zal met un goj half urke via ut infuus mien lif i lope. En daan zukt daat ziene eige weg, no woa ut hin mot (ut bot). We wachte af...

Dag -1 (24-10-00)
Waat unnu klote nach gehad. Sorry vur ut taalgebrok, maar zo woar ut. Ik heb gen og dicht kunne doon vaanwgge mien kneej. Pien, kaan ik oow zegge. Doabeej kreeg ik ok wer is zon 40 koorts, tel ot de winst. Ovverdaag ging ut eigelik wl met mien lif, genne koorts mier, af en toe waat misselik (kotse enzo), maar daat huurt erbeej. Allin mien kneej, daat werd maar slechter en slechter. Op un gegvve moment haai ik zellufs de troane in mien oge stoan vaan de pien. Heb toen nog zwoardere pienstillers gekrege, want ik mos um 18.00 oor wer 2 sessies vaan ruum 20 minuten stilzitte tiedes de bestroaling. En daat veel dus ok fis tgge. Haaj ut zwit op de rug stoan vaan ut ovverconcentreren op daat kneej. Maar as ut mot git alles, dus dit ok. Gen pienlikke beejwerkingen gehad, allin waat roed dorlope oge (huurt urbeej). Bin maar metin de nes i gekrppe, um waat sloap een te hale.

Dag -2 (23-10-00)
Ut is noow 15.00 uur in de middig, en ik veul nog steeds "kipfit". Waat un vurschil met de veurgoande daag. Gen zeek geveul is ok wl un kier lekker. Noow maar wachte op vannoavend (bestroaling), en veurraal de reacties doa op. Die kunne bes heftig zin. Ik load ut wl wite...
Och, daat veel eigelik bes meij. Deut gen pien ofzo, mot allin ruum 20 minuten moesstil zitte en daat 2 sessies lang. Och, ik haai mien eige muziekske opstoan (Demo cd'tje vaan Feedback en waat vaan Metallica) en ut waar zo vurbeej. Umdaat die bestroaling in un ander gebouw is werd ik wl as unnu mummie verpakt en getransporteerd. Ruig. Iederin kike.
Ok de beejwerkingen vele meej erg meij. Un bietje druge mond, nou zeg maar unnu hieeel druge mond. Ut speeksel is gewon kaugum (zoonder smaak). As ge ut ot probeert te speeje, daan blift ut aan de lippe plekke (smakelik). Ok kreeg ik waat las vaan mien linker kneej, verdreijd ofzo???

Dag -3 (22-10-00)
Eigelik precies ut zelfde as gister (dag -4). Begos precies utzelfde. Zelfde rotte tussestuk (met wer ruim 40 koorts), en noow (23:02 uur) veul ik meej wer fit genog um dit vur jullie ot te type. Bin nog wl hil slapjes, maar ja, as daat alles is. Doa kaan ik meij lvve huur. Vaandaag laatste kir A.T.G. gehad. En noow op no merge, want tgge dun oavend krieg ik daan in 2x10 minuten un totale lichaamsbestroaling. En daat is ok lekker hebbe ze meej belofd. Waat opgezatte speekselkliere enzo. We zeen wl.

Dag -4 (21-10-00)
Gekken daag.Ik werd smerges wakker. Niks aan de hand. Good gesloape. Perfect. Ik stoij op, krop op miene po, duj mien bes, stoij op en drink nog un bkerke water, want ik haij unne ontiechelijk druge mond en kl. En zo hoe daat no binne luupt vulde ik daat daat neet good veel. Ik ging wer ligge en binne een minuut mos is alles erwer otkotse. Gek allin vaan waat water. Ik kreeg vlekke vur de oge, werd duzelig, ut wor ni good. Ut deurde ni lang of ik kreeg kroorts. Met ut oor kwoam er un graadje beej tot wer ruum 40. ut ging meej slech. Kos niks mir zelluf, en daat is gek. Tig kier per daag wer diaree en vvergvve, zwite enzo. Ni lekker dus. En zo in de lop vaan dun oavend ging ut meej wer steeds bter. Zelf daat de koorts gans weg woar. Ik heb vaandaag dus wer waat A.T.G. gehad. Daat is echt tuug, daat sloopt oow gangs, haalt alle krach ot oow lif en gu kunt ur niks aan doon.

Dag -5 (20-10-00)
Vaannach dus unne slechte nachrus gehad, regelmttig op enzo. Maar in de lop vaan dun daag ging ut steeds bter. Heb zelfs genne koorts mier al heb ik toch wer A.T.G. gehad. ik hof ni te klage, ok ni vver de vurpleeging, trouwes.

Dag -6 (19-10-00)
Wer een porsie chemo gehad (deut meej niks). Maar doabeej heb ik ok A.T.G. gehad (tge de afstoting. Ut deurde ni lang of ik begos te razele wie unne gek. Ut bed rammelde aan alle kante. Ik kos ur niks aan doan. Ut waas begonne dus. Mien temperatuur begos op te lope tot wl 40,6. En daat woar mier daan zaat. Ik hof denk ik neet ot te legge waat doa nog allemoal mier beej keumt kike, denk aan vvergvve, diarree, zwite e.d.. Neet lekker dus.

Dag -7 (18-10-00)

Nvve de hieperhiedratie die ik daag en nacht in blif hije heb ik vaandaag op mien ierste porsie chemo gehad. Heer heb ik tot nou toe nog genne las vaan, daat hof ok neet, daat kaan wl. Ik veul meej durrum ok nog neet zeek, wl un bietje mujer.

Dag -8 (17-10-00)
De "lange lien" werd op een rntgenfoto nog gecontroleerd, of ie ok wl good zt. Daat woar good, zodaat ik kos beginne met de hieperhiedratie (veul vocht en voeding). Ik veul meej nog neet zeek, ofzo. Mog wl nimmer vaan mien kamer (cel) af.

Dag -9 (16-10-00)
Ut woar vaandaag al gelijk aanpote. Veul onderzeuke enzo. Ok werd er de zogenaamde "lange lien" eengebrocht. Daat is een dik infuus onder ut sleutelbin in een bloodvaat noar ut haart. Ik veul meej nog neet zeek.

Nor boave